Over InHelden.nl

InHelden.nl heeft als doel om zoveel mogelijk informatie die online beschikbaar is, over alles wat met de gemeente te maken heeft overzichtelijk weer te geven en beschikbaar te maken voor iedereen, maar vooral voor de inwoner die opzoek is naar iets wat met de gemeente te maken heeft. Verder heeft InHelden.nl als doel om zoveel mogelijk van het nieuws waarbij de gemeente of een van haar inwoners betrokken is te verzamelen en overzichtelijk weer te geven.

Wij van InHelden.nl zijn continue bezig met het verbeteren van de site, u kunt ons daarbij helpen door mogelijke punten van verbetering te sturen. Verder kunt u ons helpen door zelf artikelen te schrijven voor op de site, bent u geintresseerd stuur dan een mail met uw naam en uw band met de gemeente naar contact@inhelden.nl. Wilt u geen redacteur worden, maar heeft u wel een nieuwstip stuur deze dan op naar contact@inhelden.nl.

Redactie InHelden.nl