Meijel krijgt een bijenoase

Door NEWWORLD, zaterdag 03 december 2016 10:25

Meijel krijgt een bijenoase

Wereldwijd worden zorgen geuit over dit probleem. Daarom is de Plattelandscoöperatie samen met verschillende dorpsraden en Provincie Limburg een project gestart om de bijenstand een impuls te geven.

Het Netwerk Natuur en Recreatie van het Dorpsoverleg Meijel is samen met IVN Meijel en Bijenbestuiving Strijbos aan de slag gegaan om de bijenoase te realiseren. Deze bijenoase bestaat vooralsnog uit een insectenhotel (waarin o.a. wilde bijen en andere insecten kunnen overwinteren en broeden) en een groot eyecatcherbord. Iedere dorpsraad krijgt ook 10 kleine bordjes mee voor in de tuin of gevel, die ze uit kan delen aan ‘vaandeldragers/voortrekkers’ van een bij-vriendelijke levensstijl.

De borden en het insectenhotel zullen nog dit najaar geplaatst worden en wel aan de Berkenheg in Meijel, bij de Peelrandbreuk. Het ligt in de bedoeling het bord en het insectenhotel nog in november te plaatsen, de grond in het voorjaar te bewerken en daarna de bijenweide met een kruidig bijenmengsel in te zaaien. Ook de bijenkast zal in het voorjaar geplaatst worden. Deze wordt beschikbaar gesteld door Bijenbestuiving Strijbos. Het project in Meijel zal in het voorjaar, als bloemen bloeien en insecten vliegen, officieel geopend worden.

Opening voorjaar 2017
Het project in Meijel zal in het voorjaar, als bloemen bloeien en insecten vliegen, officieel geopend worden. De Provincie is voornemens om meerdere bijenoases te realiseren in 2017.

(Bron: Gemeente Peel & Maas)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.