Gemeenteraad Peel & Maas steunt ‘kinderpardon’

Door NEWWORLD, donderdag 22 maart 2012 05:00

Gemeenteraad Peel & Maas steunt ‘kinderpardon’

De gemeente Peel en Maas steunt, net als ruim 100 andere Nederlandse gemeenten, het ‘kinderpardon’; een initiatiefwet die voorziet in een verblijfsvergunning voor minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen. PvdA/Groen Links en CDA dienden hiertoe een motie in, die met 15 tegen 11 stemmen werd aangenomen.

PvdA/Groen Links en CDA zijn van mening dat asielkinderen die lange tijd in Nederland zijn en goed zijn ingeburgerd een verblijfsstatus moeten krijgen. Dit zogeheten kinderpardon zal volgens de fracties ook een einde maken aan de ongelijkheid waarvan nu sprake is: kinderen die veel media-aandacht krijgen - denk aan het Afghaanse meisje Sahar - mogen vaak wel blijven, terwijl andere kinderen worden uitgezet. PvdA/Groen Links en CDA stelden voor om namens de gemeente Peel en Maas bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon en op kabinetsmaatregelen die ervoor zorgen dat asielkinderen in de toekomst nooit meer jarenlang in Nederland verblijven en vervolgens toch nog worden uitgezet.

Hoewel de motie, door de steun van PvdA/Groen Links en CDA, wel werd aangenomen, waren VVD en Lokaal Peel en Maas tegen. Volgens de VVD worden mensenhandel en rechtsongelijkheid op deze manier in de hand gewerkt. "Als we deze motie aannemen, krijgen alle kinderen die in Nederland aankomen vroeg of laat asiel. Hiermee steunen we mensenhandelaren die deze kinderen op het vliegtuig zetten, want die kinderen hebben geen duizenden euro’s om een vliegticket te betalen en kunnen dat ook niet zelf regelen. Daarbij zul je, als je de kinderen asiel verleent, ook de ouders een verblijfsstatus moeten geven. Dat betekent dat mensen die in de procedure zitten worden aangemoedigd om kinderen te krijgen, om zo hun kansen op het Nederlanderschap te vergroten. Hiermee schep je rechtsongelijkheid ten opzichte van mensen die geen kinderen kunnen krijgen of mensen die vrijwillig meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”

(Bron: Gemeente Peel & Maas)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.